LERD Consult LTD

НАЧАЛОПРОДУКТИСЕРВИЗЗА НАСКОНТАКТИ
Електронни
везни


Опаковане и опаковъчни машини


Етикетиране


Маркиране


Софтуер


Обурудване за супермаркети и хотели

Касови
апарати
                      
logo_orak

Предлагаме търговски и произвотствен софтуер на      ОРАК Инжинеринг

 Софтуерната Бизнес Платформа R5 е създадена съобразно високите изисквания на клиентите на ОРАК  и съвременните тенденции за изграждане на комплексни бизнес решения. Компанията създава качествени софтуерни продукти, които да повишават ефективността на Вашия бизнес.

  Платформата е изградена върху изключително надеждна база данни SYBASE SQL и е оптимизирана за работа в On-line режим през WAN.


За повече информация може да посетите www.orakgroup.com

Copyright 2015 LERD Consult LTD