logobezFON

  С цел качествено обслужване на клиентите си, "ЛЕРД Консулт" ООД непрекъснато развива и усъвършенства сервизната си база.
  Добре оборудваната техническа база и широката гама резервни части, поддържани на склад, позволяват бърза реакция и отстраняване на всякакви технически проблеми, възникнали по време на експлоатацията на устройствата.
  Всеки един клиент може да се възползва от гаранционното, извън гаранционното или абонаментното сервизно обслужване.
  Оторизиран сервиз на BARCODЕ принтери CITIZEN за региона.
  С цел гарантиране непрекъснатостта на производствения процес на клиентите си, сервизът предлага и оборотни машини по време на ремонта
.